8 stycznia, 2019

Wykaz

WYKAZ KODÓW I NAZW MATERIAŁÓW, KTÓRE MOŻEMY TRANSPORTOWAĆ*

1088 – ACETAL1190 – MRÓWCZAN ETYLU
1090 – ACETON1201 – OLEJ FUZLOWY
1091 – OLEJE ACETANOWE1202 – PALIWO DO SILNIKÓW DIESLA
1104 – OCTANY AMYLU1203 – PALIWO SILNIKOWE LUB GAZOLINA LUB BENZYNA
1105 – PENTANOLE1206 – HEPTANY
1107 – CHLOREK AMYLU1208 – HEKSANY
1109 – MRÓWCZANY AMYLU1212 – IZOBUTANOL
1110 – KETON N-AMYLOWO-METYLOWY1220 – OCTAN IZOPROPYLU
1111 – MERKAPTAN AMYLOWY1229 – TLENEK MEZYTYLU
1112 – AZOTAN AMY1231 – OCTAN METYLU
1113 – AZOTAN AMYLU1262 – OKTANY
1114 – BENZEN1266 – WYROBY PERFUMERYJNE
1120 – BUTANOLE1267 – ROPA NAFTOWA SUROWA
1123 – OCTANY BUTYLU1268 – DESTYLATY Z ROPY NAFTOWEJ
1126 – BROMOBUTAN1272 – OLEJ SOSNOWY
1127 – CHLOROBUTANY1286 – OLEJ ŻYWICZNY
1128 – MRÓWCZAN BUTYLU1288 – OLEJ ŁUPKOWY
1129 – ALDEHYD MASŁOWY1300 – BENZYNA LAKIERNICZA
1130 – OLEJ KAMFOROWY1863 – PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH
1134 – CHROROBENZEN1866 – ŻYWICA W ROZTWORZE ZAPALNA
1136 – DESTYLATY ZE SMOŁY WĘGLOWEJ ZAPALNE1987 – ALKOHOLE I.N.O.
1145 – CYKLOHEKSAN1989 – ALDEHYDY I.N.O.
1146 – CYKLOPENTAN1993 – MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O.
1147 – DZIESIĘCIOWODORO-NAFTALEN1999 – SMOŁY CIEKŁE WŁĄCZNIE Z OLEJAMI DROGOWYMI ORAZ ROZRZEDZONYMI BITUMAMI
1148 – ALKOHOL DWUACETONOWY2045 – ALDEHYD IZOMASŁOWY
1149 – ETERY DWUBUTYLOWE2046 – CYMENY
1150 – 1,2-DWUCHLOROETYLEN2059 – NITROCELULOZA W ROZTWORZE ZAPALNYM
1152 – DWUCHLOROPENTANY2222 – ANIZOL
1153 – ETER DWUETYLOWY GLIKOLU ETYLENOWEGO2241 – CYKLOHEPTAN
1156 – KETON DWUETYLOWY2242 – CYKLOHEPTEN
1157 – KETON DWUIZOBUTYLOWY2244 – CYKLOHEPTANOL
1165 – DIOKSAN2282 – HEKSANOLE
1170 – ETANOL2287 – IZOHEPTEN
1173 – OCTAN ETYLU3271 – ETERT I.N.O.
1175 – ETYLOBENZEN
Top